Solund sogeskrift år 2003.

Solund sogeskrift Âr 2003.

Innhald

Til lesarane

frå skriftsnemnda

Under presenning på Stokkevågfjellet

av Sverre Vaulen/Alf Strand

 ”Børn av Tiden”

av Arthur Strømmen

Båtbyggjarverksemda på Kverhella

av Hans H. Steinsund

Historia om Sigrid Leirvåg

av Inger Leirvåg

Litt posthistorie

av Magne Hamre

Litt av kvart frå farne tider

av Arthur Strømmen

Fiskeméda, nøklar til havsens grøde

av Hans H. Steinsund

Hermetikkindustri i Solund

av Kari og Magne Hamre

Storkast med forlis

av Jacob Oddekalv

Pensjonert fiskeskipper med ei fele i hjartet

av Hans H. Steinsund

”Fremad II”, landets eldste fiskebåt

av Hans H. Steinsund

”Basholm” - frå kystsnurpar til gaffelskonnert

av Hans H. Steinsund

 Fjelltauet

av Alf Strand

”Den fyrste dag no må me få runa av smalen”

av Alf Strand

Reiste to av krigsåra på fullriggar

av Hans H. Steinsund

Om konglomerat, koparskjerp og Erik Pontoppidan

av Magne Hamre

Austrefjord skulekrins - Vonheim skule

av Cecilie Evensen

Den første østersdyrkinga i Solund

av Hans H. Steinsund

Føring av levandefisk frå Solund

Av Hans H. Steinsund

 Eit minne frå krigsåra

av Jacob Oddekalv

MTB 345 – Tragedien i Ospa, eit 60-års krigsminne

av Hans H. Steinsund

 Solund sogelag sitt tredje arbeidsår

av Bjørn Magne Hansen

 Frå Solundarkivet

av Magne Hamre

 Portrett


post@solund-sogelag.no