Solund sogeskrift år 2004.

Solund sogeskrift Âr 2004.

Innhald

Til lesarane

frå skriftnemnda

Solund kommune 150 år

av Hans H. Steinsund

Kråkevåg- tingstad og lensmannsgard

av Øyvind Kråkås

Rådhuset vårt

av Gøsta Odéen

Kvinneliv i ein fiskarheim

av Marit Steinsund

Kveitefisket – slik det eingong var

av Arthur Strømmen

Vintersildfiske, dei gode sildeåra kring 1950

av Per Aarøy

I minnet står enno ropa og synet av dei symjande

av Magne Hamre

Frå slåttekar til illegal radiooperatør

av Hans H. Steinsund

Sprengingsulykka på Indrevær

av Dagfinn Herland

Flystyrten ved Gåsvær 1940

av Hans H. Steinsund

Farlaus like før han stod konfirmant

av Hans H. Steinsund

 Nordsulingar på byferd

av Åsmund Færøy

Ei notgrend og ein notmann

Av Hans H. Steinsund

Skogplanting i øykommunen av Magne Hamre, Sigmund Tveranger, Per Aarøy og Olaug Indrøy Kveldstad 

Haustgrått

av Martin Nessen

”E’ han enno ikkje komen?”

av Alf Strand

”Johannes Eide” forliste i forrykande uver

av Hans H. Steinsund

To som var med i eldhavet ved Seglsteinen

av Hans H. Steinsund

Skuledirektør Olav Leirvåg

av Asbjørn Åsgard

5 fiskar og 2 brød

av Inger Leirvåg

Riksveg 606

av Magne Hamre

Jagterne i Solund

av Bernhard Færøyvik

Listerskøyta ”Firda”

av Hans H. Steinsund

Bygde smykke på sjøen – nokre også til Solund

av hans H. Steinsund

- Ved Sluppeholet hadde eg mitt første bad i sild

av Sigmund Tveranger og Magne Hamre

 Betre seint enn aldri

frå oss i skriftnemnda

 Solund sogelag sitt fjerde arbeidsår

av Bjørn Magne Hansen

Frå Solundarkivet

av Magne Hamre

Portrett

post@solund-sogelag.no