Solund sogeskrift år 2005.

Solund sogeskrift Âr 2005.

Innhald

 Til lesarane

frå skriftnemnda ved Bjørn Magne Hansen

 Kart over Solund

 Eit sekel tilbake

Av Magne Hamre

 60-årsminne 1945 - 2005

Av Per Aarøy

 Låg i utmarka og venta på freden

Av  Magne Hamre

 Ulabrand-statuetten til suling

Av Hans H. Steinsund

 Fiskarsoge frå Færøy

Av Finn Borgen Førsund

Suling opphavsmann til Aurlandsskoen

Av Hans H. Steinsund

 Huldreslått (Huldrehalling) frå Domba

Av Vidar Underseth

 Tankebrot om Lågøy kapell

Av Broder Ole og Hans H. Steinsund

 Samfunnet endrar seg

Av Arthur Strømmen

 Maria og Jørgen i Gildreholmen

Av Astrid Vaulen Haugland

 Båtreparatøren og tusenkunstnaren Martinus Lågøy

Av Hans H. Steinsund

 Ambulanse- og skyssbåten ”Sulingen”

Av Hans H. Steinsund

 Ein bukett med gode minne frå min barndomsheim

Av Astrid Vaulen Haugland

 Frå 4 til 209  hjorteløyve

Av Magne Hamre m. fleire

 Leidangskip og vardebrenning i Utvær skipreide

Av Hans H. Steinsund

 Grønehellaren - steinalderbuplass i Solund

Av Hans H. Steinsund

 Solund sogelag sitt femte arbeidsår

av Bjørn Magne Hansen

 Frå Solundarkivet

av Magne Hamre

 Portrett

 

post@solund-sogelag.no