Solund sogeskrift år 2006.

sogeskrift2006

Innhald

Til lesarane

frå skriftnemnda ved Bjørn Magne Hansen

 Kart over Solund

 Minne frå eit langt liv

Av Trygve Kvist Irrborg

 Lågøyfjorden og dei som hausta av den

Av Sigmund Tveranger

 Over seksti år bak butikkdisken - og like opplagd!

Av  Hans H. Steinsund

 ”Eg har mang ein gong venta på sola, men sola har aldri venta på meg”

Av Finn Jonny Hugøy

 Legekontor i privathus på Kalgraff

Av Hans H. Steinsund

 Forteljingar frå Strandavågen

Av Alf Strand

 Huldreslått (Huldrehalling) frå Domba

Av Vidar Underseth

 Tankebrot om Lågøy kapell

Av Broder Ole og Hans H. Steinsund

 Samfunnet endrar seg

Av Arthur Strømmen

 Litt om skule- og lagsliv i Strandkrinsen

Av Magne Hamre

 Flystyrten ved Drengeneset

Av Hans H. Steinsund

 Flymeldeposten på Hersvik

Av Olav Bjarne Hersvik

Fleire års krigsteneste om bord i brannbombe

Av Hans H. Steinsund

 Frå 4 til 209  hjorteløyve

Av Magne Hamre m. fleire

 Leidangskip og vardebrenning i Utvær skipreide

Av Hans H. Steinsund

Grønehellaren - steinalderbuplass i Solund

Av Hans H. Steinsund

 Solund sogelag sitt femte arbeidsår

av Bjørn Magne Hansen

 Frå Solundarkivet

av Magne Hamre

 Portrett


post@solund-sogelag.no