Solund sogeskrift år 2007.

sogeskrift2007

Innhald

Til lesarane

frå skriftnemnda, av Hans H. Steinsund

Kart over Solund

Heimbygder i Sogn – Solund 

av Otto Bjelland             

Vedatur til Sogn sumaren 1956

av Cecilie  Evensen   

Dramatisk flukt til Skottland

av Egil D. Johansen   

”Brattholm” sitt møte med tysk krigsmakt

frå Internett   

Astrid Hop – kvar henta ho styrke og livsmod?

av Hans H. Steinsund           

Kyrkjetur- skulestil                                                                        

Gamlevegen

av Per Aarøy

Krakhellekista  

Av Magne Hamre                                                            

Rettsprotokoll frå Mjåta 

av Finn Jonny Hugøy

Kva for sund i Solund rømde Egil Skallagrimsson gjennom?

av Hans H. Steinsund

 På rim – dikt 

samla av Vidar Underseth                             

Folkeskulen – den etterlengta start og slutt

av  Bjarne Steinsund 

Endringar i matkulturen på Vestlandet

av Sigrid Haga                                              

Frå handskrivne og stensilerte skuleblad - bilettekstar

av Magne Hamre       

Lending – eit småbruk mellom kasteplassar

av Hans H. Steinsund

Frå ei anna tid

fortalt av Maria H. Gåsvær

Då sulingane møtte kongen

av Bjørg Steinsund               

Båtgranskaren Bernhard Færøyvik

av Øystein Færøyvik

Frå Solundarkivet - tekstar post- og julekort

av Magne Hamre                   

 Portrett

post@solund-sogelag.no