Solund sogeskrift år 2009.

sogeskrift 2009

Innhald

Til lesarane        

frå skriftnemnda, av Hans H. Steinsund

Kart over Solund

Kjempa fire døgn i livbåt etter flyåtaket mot m/k ”Bergholm”

Av Thomas Andreas Færøy

"Me levde i ein tilstand som følest før ei gravferd"

Av Magne Hamre

M/k ”Havbryn” sporlaust borte ved Solund

Av Hans H. Steinsund

 Minne frå skuletid og barndom i Straumen 

Av Margrethe Ravnøy

” Saa er meningen med disse linjer …”

Av Alf Strand

Bruk nr. 12 - som vart borte

Av Per Aarøy

Bygderuta i Nord-Solund

Av Hans H. Steinsund

Dåpsfølgjet som aldri kom heim att 

Av Alf Strand

"Jeg føler mig glad og lykkelig og begynder næste år med fornyet kraft ..."

av Magne Hamre

 Fargerikt om Bernt Kverhellen 

Av Jon Kvalvik

Ein heldig børsemakar 

Av Bjarne Steinsund

Framsteg, ungdomslaget  i  Austrefjorden

Av  Cecilie Lovise Evensen.

Borghild frå Kinn

Av Hans H. Steinsund

Då gamle ”Duen” i 1947 vart til nybygde ”Nesholm”

Av Bjarne Steinsund

 Sverre Pollen, ein av krigsseglarane våre

Av Malin Katrine Pollen

 17. mai til havs   

Av Per Aarøy

 To Utvær-bilete gjev oss trådar til eit nøste

Av Hans H. Steinsund

 Barne- og ungdomsminne frå Losna

Av Selma Marie Færøy

Redningsskøyteskipperen Georg Nessen

Av Annbjørg Hauge Nygård

Ei ulykke hender så lett

Av Kåre Gåsvær

”Polarstrømmen” - første selfangaren i Solund

Av Hans H. Steinsund

 Hendingar og humor på folkemunne

Av Åsmund Færøy

 ”Solundir” frå Buskøy

Av Hans H. Steinsund

”Solundir” frå Strandavågen       

Av Hans H. Steinsund

”Solundir” – Kråkåskutteren

Hans H. Steinsund    

Storfelt gåve til Solund sogelag

Av Hans H. Steinsund

 Frå Solundarkivet

Av Finn J. Hugøy

Året 2009 i Solund sogelag

Av Bjørn Magne Hansen

Portrett

post@solund-sogelag.no