Solund sogeskrift år 2011.

Forslag 2011

Innhald

Til lesarane

Frå skriftsnemnda ved Magne Hamre

Kart over Solund

Prestegardsliv i Solund (1947-1954)  - slik eg minnest det

Av Brit Tennfjord Grimstad

Mellom lyng og sprakje med holken på ryggen 

Av Inge Hugøy

Barndomsminne frå Nautøyna 

Av Jon Kvalvik

Et krigsminne 

Av Dan Takle

Johannes Nessen – ein av dei som stod fram 

Av Åsmund Færøy

Johannes Nessen – grunnsolid skipper i Shetlandsgjengen

Av Hans H. Steinsund

Takk til Solund-fiskar for krigsinnsats

Tekst: Hans H. Steinsund

 Vegbygging i Solund

Av Sigmund Tveranger

Ein vegkontrakt, ein søknad og ei tidsskildring 

Av Magne Hamre

Vår yver Solund

Stølsvika – lun lagune ved stridbart hav

Hans H. Steinsund i samtale med Oddvar Stølsvik

Tankar rundt eit bilete

Av Hallstein Steinsund

Strand røykeri

Av Alf Strand

M/B ”Heros”/”Rask”, Solund rundt sommar etter sommar

Av Alf Strand

”Han held ikkje age” – frå skuleprotokoll 1892-1924 

Av Hans H. Steinsund

 Maren sitt brev

Tilrettelagt av Hans H. Steinsund

Trødde barneskor i Steinsundvika   - ein 70-åring mimrar litt 

Av Kåre Steinsund

Helselagsongen  

 Om laksefisket

Av Magne Hamre

Kongelege nærvær i Solund kommune

Av Magne Hamre

Prolog  til  M/B  ”Solundir” 

Av Henrik Nybø 

Tre eldre avisutklipp                                                  

Lavik husmorskule 1924

Av Per Aarøy

Dagny blar i fotoalbum

Av Magne Hamre

Frå Solundarkivet

Av Finn Jonny Hugøy

Året 2010 i Solund sogelag

Av Bjørn Magne Hansen

Portrett

Etterrakst

post@solund-sogelag.no