Solund sogeskrift år 2012.

bok2012

Innhald

Til lesarane   Frå skriftsnemnda ved Hans H. Steinsund

 Kart over Solund

 ”Orkanaktig storm fra nordvest”   Av Alf Strand

 Om jektefarten gjennom Solund   Av Magne  Hamre

 Synstegrunnen    Av Jon Kvalvik

 Med kurs for Synstegrunnen     Av Hans H. Steinsund

 Med gavlen ”Odden” etter sumarsilda    Av Bjarne Steinsund 

 Med skipsførargenar i blodet   Hans H. Steinsund i samtale med Odd Evjenth       

 Historia om sementbåten ”Breiflu” av Indrøy    Av Johannes Berntsen

 Solund skulemusikk 40 år      Av Magne Hamre

 Ytre Solund Bygdehus     Av Gunnfrid Eide

 Ei soge om David Indrevær, på folkemunne kalla Dave   Av Jon Kvalvik

 Laksefiske ved Tarhalsen på Sørøya     Av Sigmund Tveranger

 Skulestell på Solund-øyar i ly av verdskriser    Av Hans H. Steinsund

 Nils Emil Aarøy skreiv Karmøysong     Av Per Aarøy  

 Slektsstemne – Tveranger   Av Kjartan Juvik

 Fiskebåtregisteret  - praktisk system og nyttig kjelde    Av Hans H. Steinsund

 Geologien i Solund      Av Geir Indrevær

 Frå Solundarkivet   Av Finn Jonny Hugøy

 Året 2012 i Solund sogelag Av Bjørn Magne Hansen

 Portrett

 Etterrakstpost@solund-sogelag.no