Solund sogeskrift år 2013.

Solund sogeskrift år 2013.

Innhald

Til lesarane                                                                                                             

Frå skriftnemnda, av Hans H. Steinsund

 Kart over Solund

 Einar Indrevær – den siste heilårsbuaren i været

Av Hans H. Steinsund

 Hummarfiske på øyane frå gamalt av

Av Jon Kvalvik

 Minnest du

Av  Oskar Netteland

 Solundheimen første åra, – me kikar innfor dørene

Av Hans H. Steinsund

 Brislingfiskarane i Engdalen

Av Hans H. Steinsund

 Skuleborn frå Utvær 1885

Av Hans H. Steinsund

 Vi kom heim til jul  

Av Steinar Bø

 Sulingar med i starten av Ytre Sogn Indremisjon

Oddmund Tveranger

 Minne frå skuletida mi - fortalt av Oddlaug Sanden

Av Gunnfrid Eide

 Historie frå eit bilete

Av Per Aarøy

Solund-minne - ”Blar i gamle fotoalbum”

Av Geir Sindre Tveit Jakobsen

Bryllaupssong av Alf Steinsøy

Av Hans  H. Steinsund

 Ingeborg Hop

Av Inger Leirvåg

Frå Grip til Solund – ein kutter skifter heimehamn

Av Sigurd Kråkås

Sauer i skorfeste

Av Alf Strand

Steinsundbrua 50 år

Av Hallstein Steinsund

Stadnamn  i  nordaust

Av Cecilie Evensen

Eg veit ein heim

Av Peter  Tveranger

Meir om seglskøyta ”Duen” av Oddekalv

Av Hans H. Steinsund

Sildekast av format på Kvalvika

Av Hans H. Steinsund

Vågane Barnehage - første barnehagen i Solund  

Av Gunnfrid Eide

Kaffiskeia

Av  Sigmund Tveranger

Nautøyna i fortid og notid 

Jon Kvalvik

Minnehøgtid i Ospa 2013

Av Hans H. Steinsund

Gardsnamna i Solund  

Av Jostein Danielsen

Frå Solundarkivet

Av Finn J. Hugøy

Solund sogelag sitt tolvte arbeidsår – år 2013

Av Bjørn Magne Hansen

Portrett

 

post@solund-sogelag.no