Solund sogeskrift år 2014.

Solund sogeskrift 2014.

Innhald

Til lesarane

Av Bjørn Magne Hansen

 Kart over Solund

 Stortingsval, nasjonaldag og grunnlovsfeiring          Av Magne Hamre

 ”Han Beren i Barøyna”        Av Alf Strand  

 Stadnamn gjennom leia Indre Steinsund    Av Hans H Steinsund

 Tang- og tareskjering frå gamalt     Av Jon Kvalvik

 Mitt liv: Barndom og oppvekst      Av Odd Evjenth

 Litt om tida vår i Solund     Av Gunnvor Ryland Thoresen

 Nytt dampskipsselskap      Av Hans H. Steinsund

 Seig kamp å få reist Solund Grendahus   Av Hans H. Steinsund

 Framhaldsskuleklassen på Stranda for 90 år sidan    Av Hans H. Steinsund

 Hesten frå Hop     Av Bjarne Steinsund

 Havforsking i Sognesjøen     Av Inger Leirvåg

 Fire markante personlegdommar frå vest    Av Odd Evjenth

 50-års minne frå sommaren 1964  Av Sigurd Kråkås

 Norskamerikanar frå Hagen    Av Leif M. Skjærstad

 Bilete frå ein suling si livsskildring    Av Kåre Gåsvær

 Sylvkanne i byte for båtnamn   Av Hans H. Steinsund

M/K Stål - Håbrannfiskar og shetlandsfarar   Av Hans H. Steinsund

 Kva eit bilete eller to kan setja i gang   Alf Strand

 To namn frå garden heime   Av Hans H. Steinsund

 Gardsnamnet Stokkevåg, kva kjem det av?   Av Hans H. Steinsund

 Trommeslagaren og broren    Av Jon Kvalvik

 Frå Solundarkivet  Av Finn Jonny Hugøy

 Solund sogelag sitt trettande arbeidsår  Av Bjørn Magne Hansen

 Portrett

 Etterrakst

post@solund-sogelag.no