Sommarkveld i Solund.

Next
sommarkveld

CD med tradisjonelle spel- og songtradisjoner i Solund.

Slåttane er nyinnspelt av Vidar Underseth.

post@solund-sogelag.no